aptly.JPG

Ser brevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här

2014-04-10

 

aptlyLoggaBild.png

 

Frukostseminarium om säker informationshantering

Att verksamhetens information är en viktig resurs är de flesta företag och myndigheter överens om.  Om informationen hanteras med felaktiga krav på sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet kan detta få katastrofala konsekvenser för verksamheten. Detta har dessvärre blivit ett konkret faktum för de företag och myndigheter som valt att använda externa driftorganisationer med bristande säkerhetsrutiner under de senaste åren.

 

För att möta intresset av att kravställa rätt informationshantering har Aptly tillsammans med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) utarbetat en konkret metod för hur verksamhetens hantering av information kan kravställas i dimensionerna sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Metoden har en teoretisk grund i LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet), men med praktisk tillämpning enligt Astrakan-metoden. Metoden har även löpande förbättrats under fyra skarpa projekt som Aptly genomfört åt försäkringsbolag och myndigheter.

 

image003.jpgPå detta seminarium kommer Martin Hidefjäll att presentera hur Aptly genomfört arbetet i praktiken, dvs. vilka leverabler som tas fram, de effektivaste modelleringsformerna, ungefärlig tidsåtgång mm.

 

 

 

 

När

Fredagen den 9 maj
kl 09:00 - 10:00

Var

Aptlys lokaler på
Vasagatan 40, 5tr

OSA

Senast tisdagen
den 29 april

Kontakt

Via detta mail, eller frukost@aptly.se

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt, men anmält deltagande som inte utnyttjas medför avgift på 500 kr

 

Aptly är ett företag som drivs och leds av konsulter med ett stort engagemang inom verksamhetsutveckling och kravanalys. Våra kunder representerar välkända företag och myndigheter där IT spelar en avgörande roll. Vi är verksamma inom bland annat offentlig sektor, telekom, försäkring, detaljhandel, bank och finans.